Informace o škole Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice
najdete na webových stránkách www.gozhorice.cz